Thema 1 NRN-LCEE - Dwysau mewn modd cynaliadwy

 

Mae'r thema hon yn cynnwys: 

  • Addasu cnydau i amgylcheddau sy'n newid; cynhyrchu mwy gyda llai o fewnbynnau a gwastraff; diogelwch bwyd ac asesu effeithiau ar yr amgylchedd ac asesu cylch bywyd ar hyd y gadwyn gyfan o'r fferm i'r archfarchnad. 
  • Mecanweithiau sy'n cydbwyso diogelwch bwyd gyda gwasanaethau ecosystem eraill, fel cynnal bioamrywiaeth a swyddogaethau pridd, a'r manteision cymdeithasol ac economaidd sy'n gysylltiedig â'r rhain. 

  • Synergeddau rhwng dwysau amaethyddiaeth, acwafeithrin a gwasanaethau amgylcheddol mewn modd cynaliadwy ar ryngwyneb y tir a’r môr.

  • Defnyddio technolegau newydd, megis technolegau 'omic' planhigion-anifeiliaid-microbaidd i roi atebion newydd i ddefnyddio tir ac ardaloedd arfordirol mewn ffordd gynaliadwy a chynhyrchiol.