Cyfres Darlithoedd Cyhoeddus NRN-LCEE

Fel rhan o'i weithgareddau, mae'r NRN-LCEE  yn trefnu cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus am gyfnod llawn y Rhwydwaith. 

Cynhelir y pedwerydd ddarlith yn y gyfres ddydd Mawrth, 27 Medi 2016.

 

Dr. Deborah Hemming

Swyddfa'r Met, Prifysgol Birmingham

Dydd Mawrth 27 Medi 2016

Teitl

Lleoliad

17.00

17.30

Dr Deborah Hemming

"Public Health and the Natural Environment"

PONTIO, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Prifysgol Bangor

Derbyniad gyda diodydd am ddim

Pontio lefel 2, tu allan i’r Studio

Darlith gyhoeddus gan Dr Deborah Hemming

Darlithfa PL2, Pontio lefel 2

Ychwanegu at y Calendr

Public Health and the Natural Environment

Unsustainable use of resources is causing large-scale changes to the environment such as climate change, land use change, environmental degradation, and the loss of ecosystem services. These changes are likely to have serious effects on human health. This lecture will explain how the natural environment affects health and wellbeing, including access to green spaces for health and exercise. The impacts of climate and land-use change on risks from disease, as well as from allergenic pollen, will be discussed. The lecture will also highlight current research on public health and the natural environment, and how this can support public health decision makers to manage and benefit from environmental change.

Mae Deborah yn arbenigo mewn arsylwi a modelu ymateb ecosystemau i newid amgylcheddol. Enillodd BSc mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Coventry, wedi'i ddilyn gan MSc (rhagoriaeth) ym Mhrifysgol Birmingham, ac yn 1988 cwblhaodd PhD ar isotopau sefydlog mewn blwyddgylchoedd coed yn Adran Gwyddor Planhigion Prifysgol Caergrawnt. Cyn ymuno â Swyddfa'r Met yn 2004, gweithiodd Debbie mewn dwy swydd ôl-ddoethurol - y gyntaf ym Mhrifysgol Arizona, UDA, yn canolbwyntio ar ddatblygu a dilysu modiwlau ffisiolegol planhigion ac isotopau sefydlog mewn model cymhleth un goeden, a'r ail yn Sefydliad Gwyddoniaeth Weizmann, Israel, yn canolbwyntio ar ddeall cyfnewidiadau ecosystemau mewn amgylcheddau cras, ynghyd ag arwain pecyn gwaith ar isotopau sefydlog mewn ecosystemau ar draws Ewrop ar gyfer project FP5 Carboeuroflux yr UE. Ar hyn o bryd, mae'n arwain tîm o wyddonwyr yng Nghanolfan Hadley Swyddfa'r Met yn astudio ystod o Ryngweithiadau Llystyfiant-Hinsawdd, ac mae hefyd yn Uwch Gymrawd Ymchwil ar Ymweliad yn y Birmingham Institute of Forest Research, Prifysgol Birmingham.

Mae darlithoedd cyhoeddus NRN-LCEE am ddim ac yn agored i'r cyhoedd yn gyffredinol.

Caiff y ddarlith hon ei recordio a bydd ar gael ar ein gwefan ar ôl y digwyddiad.