Miranda Krestovnikoff yn cyflwyno ei thaith garlam o amgylch arfordir y Deyrnas Unedig ym Mhrifysgol Bangor

Ar 31 Ionawr daeth dros 400 o bobl i wrando ar ddarlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor gan Miranda Krestovnikoff, sy'n gyflwynydd teledu adnabyddus, deifiwr brwd ac arbenigwr a fywyd gwyllt y môr.

Yn ei sgwrs, aeth Miranda â'r gynulleidfa ar daith o amgylch rhai o'i hoff fannau ar hyd arfordir y DU, yn cynnwys amryw yng Nghymru.  Cafwyd golwg ganddi hefyd ar rai o'r trafferthion a phroblemau a all godi wrth ffilmio golygfeydd tanddwr - dydi bod yn gyflwynydd rhaglenni o'r fath ddim yn golygu dyddiau heulog a moroedd cynnes yn gyson o bell ffordd! 

Rhoddodd Miranda wir ymdeimlad i'r gynulleidfa o harddwch ac amrywiaeth y bywyd gwyllt a geir oddi ar arfordir gwledydd Prydain.  O ddolffinau cyfeillgar i geffylau môr, o grwbanod môr i chwyn - roedd ei sgwrs yn cynnwys lluniau a straeon am greaduriaid mawr a bach, gan danio'r gynulleidfa i fynd i archwilio'r arfordiroedd eu hunain.  Gobeithio i'r sgwrs fagu awydd yn y rhai a'i clywodd i ddysgu mwy am y pwnc pwysig hwn a helpu i ddiogelu'r cynefinoedd hardd hyn.

Cynhaliwyd y ddarlith ar y cyd gan Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru i Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd a Phrifysgol Bangor.

Miranda KrestovnikoffMiranda Krestovnikoff

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2018