Thema 2 NRN-LCEE - Llwybrau ynni carbon isel

 

Mae'r thema hon yn cynnwys:

  • Sicrhau'r ynni mwyaf a lleihau gwastraff ac effeithiau niweidiol ffynonellau ynni bioadnewyddadwy a ffynonellau alltraeth adnewyddadwy a gweithgareddau bioburo.
  • Cynaliadwyedd amgylcheddol - a hyfywedd economaidd-gymdeithasol - llwybrau cynhyrchu ynni, yn ogystal â phynciau fel dal carbon a'i storio. 

  • Asesiadau cylch bywyd yn cynnwys agweddau ar gludiant, defnydd tir ac arallgyfeirio ac archwilio llwybrau amgen, gan ddefnyddio enghreifftiau arbennig o safleoedd gwledig yn gysylltiedig ag astudiaethau achos trefol, er mwyn darparu astudiaethau achos gwrthrychol ar gyfer polisi a diwydiant. 

  • Rhoi cyfleoedd i fusnesau a diwydiannau ddefnyddio methodoleg a chynnyrch arloesol a chynaliadwy a ddatblygwyd dan yr NRN-LCEE.