Thema 4 NRN-LCEE - Effaith newid hinsawdd a gweithgaredd dynol a sut y gellir eu lliniaru

 

Mae'r thema hon yn cynnwys:

  • Cysylltu ysgogyddion ac effeithiau o fewn sbectrwm adnoddau naturiol (atmosffer-pridd-dŵr croyw-dŵr-môr) system bioffisegol sy'n cynnwys gweithgareddau anthropogenig. 
  • Pennu pwyntiau tipio/trothwyon, a datblygu modelau dilysrwydd at ddefnydd cyhoeddus a masnachol. 

  • Rhoi sylw i'r angen i fesur yn gynhwysfawr y cysylltiadau a'r berthynas rhwng bioamrywiaeth yn y DU a'r gwasanaethau ecosystem y mae'n eu cynnal.