Cyfres Darlithoedd Cyhoeddus NRN-LCEE

Fel rhan o'i weithgareddau, mae'r NRN-LCEE  yn trefnu cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus am gyfnod llawn y Rhwydwaith. 

 

Cynhelir y pedwerydd ddarlith yn y gyfres ddydd Mercher, 11 Tachwedd 2015, gan yr Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Yr Athro Jane Rickson

Prifysgol Cranfield

 

11 Tachwedd 2015

 

Lleoliad

 

18:00

18:30

 

Teitl: Why soils are key to the sustainable intensification of agriculture in the face of climate change.

Adeilad Edward Llwyd, Campws Penglais, Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prfysgol Aberystwyth

Derbyniad Diodydd, IBERbach, Adeliad IBERS

Darlith Gyhoeddus, Yr Athro Jane Rickson

Adeilad Edward Llwyd

Soil is the fundamental natural resource on which all agricultural businesses depend. Many demands are made of soil, including increasing food supply (quantity, quality and timeliness of production) and resisting the damaging effects of extreme weather events associated with climate change. The way we manage soils today could be compromising their ability in the future to deliver a range of ecosystem goods and services including food production, the storage of water, nutrients and carbon, and the protection of biodiversity. These functions are directly linked to individuals’ health and wellbeing, and national socio-economic status. Sustainable soil management policies and practices should maintain economic crop production, support farmers’ livelihoods and protect the environment, so that short- and long term sustainability goals can be met.

Mae Jane Rickson yn Athro Erydiad a Chadwraeth Pridd yn y Soil and AgriFood Institute, rhan o Brifysgol Cranfield yn Lloegr.  Mae gan Jane bron 30 mlynedd o brofiad o ymchwil, ymgynghori a hyfforddi ym maes peirianneg tir a dŵr a rheoli pridd.  Mae ei gwaith wedi canolbwyntio ar achosion ac effeithiau diraddio pridd, gyda phwyslais neilltuol ar erydu pridd a rheoli hynny.  Mae ei gwaith yn ymwneud yn agos â'r diwydiant amaeth, gan weithio gyda ffermwyr, tyfwyr, perchnogion tir, proseswyr bwyd, elusennau'n ymwneud â thir, gwerthwyr a defnyddwyr. 

Mae Jane wedi ysgrifennu dros 100 o bapurau a adolygwyd gan gydweithwyr, adroddiadau technegol ac erthyglau.  Cyllidir ei gwaith gan adrannau'r llywodraeth ac asiantaethau rheoleiddio, yn ogystal â chwmnïau preifat.  Mae wedi gweithio'n rhyngwladol ar lawer agwedd ar reoli pridd, yn cynnwys dulliau i leihau troi tir, rheoli diraddio pridd, asesu risgiau erydu pridd ac arbrofi mewn ymchwil rheoli pridd.  Mae Jane yn Gymrawd o'r Institution of Agricultural Engineers (IAgrE) ac wedi gweithredu fel ei Is-lywydd.  Ar hyn o bryd mae'n aelod o Gyngor a Phwyllgor Gweithredu'r IAgrE.

 

Mae’r digwyddiad am ddim ac yn agored i’r cyhoedd.

 

Caiff y digwyddiad ei recordio a bydd modd ei ddilyn hefyd drwy we-ddarllediad byw.


Os ydych yn gwylio ar-lein ac yn awyddus i gyflwyno cwestiwn i'r siaradwr, cewch wneud hynny drwy ddefnyddio ein cyfrif Twitter @nrnlcee.