Thema 3 NRN-LCEE- Datblygu'r bio economi - modelu cymdeithasol, economaidd a thechnolegol

 

Mae'r thema hon yn cynnwys: 

  • Canolbwyntio ar agweddau amaeth-amgylcheddol gan integreiddio systemau graddfa-fechan o fewn fframweithiau arsylwadol a modelu cyfyngedig.
  • Modelu a gwerthuso adnoddau naturiol 'stociau a llifiau' yn arwain at adnabod synergeddau a chyfyngiadau y gellir eu defnyddio, er enghraifft, i oleuo cynllunio gwledig a threfol. 

  • Darparu sylfaen o dystiolaeth ar gyfer economiau bio-brosesu a bio-buro (cysylltiad agos â themâu 1 a 2).